Výmena výťahov – Bratislava-Rača,
Žarnovická 3

Žarnovická 3

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

Výmena výťahovBratislava, Rača, Žarnovická 3