Repašského 2, 4, 6

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

Výmena výťahovBratislava, Dúbravka, Repašského 2, 4, 6