Tabaková 1

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.