Výmena výťahov – Bratislava-Nové Mesto,
Račianska 11, 13

Račianska 11, 13

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

Výmena výťahovBratislava, Nové Mesto, Račianska 11, 13