Pre naše výťahy ponúkame dva základné typy dverí:

Automatické

Automatické

Ručné

Ručné

Nevýhody:
  • zmenšenie hĺbky kabíny
  • vyššia cena
Výhody:
  • pohodlné otvárane výťahu
  • vyšší komfort

 

Nevýhody:
  • nutnosť otvárania dverí

 

 

Výhody:
  • väčší priestor v kabíne
  • nižšia poruchovosť