Monitoring výťahu je nová technológia sledovania prevádzky výťahu online pomocou špeciálnych senzorov, monitorov, obvodov, hardvéru a softvéru, ktoré spolu zabezpečujú zber, evidenciu a analýzu dát. Prevádzka výťahu je monitorovaná nonstop prostredníctvom internetu. Pracovníci servisného centra tak majú v každej chvíli kompletný prehľad o prevádzkových stavoch výťahu. Hlavnou výhodou tejto technológie je rýchla identifikácia poruchy výťahu, skrátenie času odstávky výťahu po dobu opravy a minimalizácie servisných nákladov.

V prípade záujmu zákazníka je možné zaistiť prístup do e-aplikácie, kde môže sledovať vybrané prevádzkové stavy svojho výťahu.

Výhody monitoringu