Výmena výťahov – Bratislava-Dúbravka,
Pri kríži 38, 40

Palackého 16, 20, 22, 24

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

Výmena výťahovBratislava, Dúbravka, Pri kríži 38, 40