Použitie riadiaceho rozvádzača

 • Trakčné výťahy
 • Hydraulické výťahy
 • Reťazové výťahy

obrázok riadiacej elektroniky

Výhody riadiaceho rozvádzača s frekvenčným meničom:

 • Nižšia spotreba elektrickej energie pri jazde výťahu až do 35 %
 • Zníženie hlučnosti výťahu
 • Zvýšenie komfortu jazdy
 • Zvýšenie spoľahlivosti výťahu
 • Predĺženie životnosti celého výťahu
 • Presné zastavovanie v stanici +-3 mm
 • Pamäť porúch výťahu
 • Kontrola doby jazdy medzi stanicami
 • Ochrana elektromotora pred zhorením
 • Spĺňa požiadavky pre elektromagnetickú kompatibilitu podľa STN EN12015