Výmeny výťahov

Vymeňte aj Vy starý za nový

Okrem modernizácii výťahov vykonávame aj výmeny výťahov. Pri výmene výťahu je vymenená celá technológia výťahu naraz a výťah je uvedený do súladu s novými európskymi normami a predpismi. Okrem samotnej technológie výťahu sú uvedené do súladu s novými predpismi a normami aj ostatné časti výťahu.


Aké výťahy vymieňame a montujeme?

 Naša firma má bohaté skúsenosti s montážou nových výťahov na území celej Slovenskej republiky. Montujeme výťahy všetkých prevedení a do všetkých druhov prostredí.

Montáže výťahov

Naša firma má bohaté skúsenosti s montážou nových výťahov na území celej Slovenskej republiky. Montujeme výťahy všetkých prevedení a do všetkých druhov prostredí.

Typy výťahov

Dodávame všetky typy výťahov so všetkými druhmi pohonov. Výťahy dodávame ako strojovňové tak aj bezstrojovňové.


Osobné výťahy

Výťahy na prepravu osôb v bytových domoch, obchodoch, úradoch a pod. Dodávame ich vo všetkých nosnostiach, dopravnej rýchlosti do 3,6 m/s a do výšky zdvihu 95 m.

Nákladné výťahy

Výťahy na prepravu nákladov vo výrobných aj nevýrobných prevádzkach.V nosnostiach a výšky zdvihu podľa požiadaviek zákazníka.

Autovýťahy

Výťahy na prepravu automobilovv bytových aj nebytových domoch vo veľkostiach a podľa nosnostiach podľa požiadaviek.

Atypické výťahy

Výťahy atypických tvarov, rozmerovako aj prevedení. Pri týchto výťahoch môžu byť steny, podlahy, stropykabín z ľubovoľných materiálov ( samozrejme vyhovujúcich predpisom) . Taktiež ovládacie prvky môžu byť atypické z atypických materiálov.


Pohony výťahov

L Lanové

Tento druh pohonu sa pre jeho výhodnosť používa na väčšine výťahov. Využitie je na všetky nosnosti a dopravné rýchlosti. Pri lanových výťahoch používame dva typy strojov:

  • Prevodové
  • Bezprevodové

H Hydraulické

Hydraulické pohony používame hlavne pre nízke zdvihy a veľké nosnosti , prípadne tam kde nie je možné umiestniť trakčný (lanový) výťah.

 

Máte otázku? Napíšte nám

X