Výmena výťahu

Vymeňte aj Vy starý za nový

Okrem modernizácii výťahov vykonávame aj výmeny výťahov. Pri výmene výťahu je vymenená celá technológia výťahu naraz a výťah je uvedený do súladu s novými európskymi normami a predpismi. Okrem samotnej technológie výťahu sú uvedené do súladu s novými predpismi a normami aj ostatné časti výťahu.


Aké výťahy vymieňame a montujeme?

 Naša firma má bohaté skúsenosti s montážou nových výťahov na území celej Slovenskej republiky. Montujeme výťahy všetkých prevedení a do všetkých druhov prostredí.

Montáže výťahov

Naša firma má bohaté skúsenosti s montážou nových výťahov na území celej Slovenskej republiky. Montujeme výťahy všetkých prevedení a do všetkých druhov prostredí.

Typy výťahov

Dodávame všetky typy výťahov so všetkými druhmi pohonov. Výťahy dodávame ako strojovňové tak aj bezstrojovňové.


Osobné výťahy

Výťahy na prepravu osôb v bytových domoch, obchodoch, úradoch a pod. Dodávame ich vo všetkých nosnostiach, dopravnej rýchlosti do 4 m/s a do výšky zdvihu 150 m.

Nákladné výťahy

Výťahy na prepravu nákladov vo výrobných aj nevýrobných prevádzkach.V nosnostiach a výšky zdvihu podľa požiadaviek zákazníka.

Autovýťahy

Výťahy na prepravu automobilov v bytových aj nebytových domoch vo veľkostiach a parametroch spĺňajúcich normu.

Atypické výťahy

Výťahy atypických tvarov, rozmerov ako aj prevedení. Pri týchto výťahoch môžu byť steny, podlahy, stropy kabín z ľubovoľných materiálov (samozrejme vyhovujúcich predpisom). Taktiež ovládacie prvky môžu byť atypické z atypických materiálov.