Modernizácia výťahov

Vozte sa bezpečnejšie a pohodlnejšie aj Vy

V Slovenskej republike sú v súčasnosti tisícky výťahov, ktorých vek je viac ako 25 rokov a ďalšie tisícky, ktorých vek je dokonca viac ako 30 rokov. Viac ako 98 % týchto výťahov je od spoločnosti Transporta, pričom tá predpokladala životnosť výťahu cca 31 rokov, ak výťah bol v bežnej prevádzke a boli na ňom vykonané počas jeho životnosti dve stredné a jedna generálna oprava. Vlastníci bytov si mnohokrát ani neuvedomujú, že v prípade nehody nesú plnú zodpovednosť za následky nehody.


Jednotlivé etapy modernizácie

 • 1.etapaVýmena riadenia a elektroinštalácie
  Výmena riadenia v strojovni výťahu. Demontovanie a výmena elektroinštalácie vo výťahovej šachte. Výmena privolávačov a kabínového tabla
 • 2.etapaVýmena motora
  V tejto fáze je možnosť si vybrať z inštalácie nového motora alebo rekonštrukcie starého. Vzhľadom na stav a životnosť starých výťahov, uprednostňujeme inštaláciu nového motora
 • 3.etapaVýmena šachtových dverí
  Montáž nových šachtových dverí, ktoré vyhovujú Európskym normám. V tejto etape je možná modernizácia pôvodných dverí alebo kompletná výmena šachtových dverí výťahu.
 • 4.etapaVýmena kabíny a príslušenstva
  V tejto a zároveň poslednej etape sa vymení kabína za novú s novými kabínovými dverami a ostatnými komponentami ako sú vodidlá protiváhy protiváha a iné komponenty. Celý výťah sa zosúladí s novou normou.

Prečo modernizovať a aké prvky použiť pri modernizácií

Modernizácia prinesie zlepšenie predchádzajúceho stavu výťahu a častokrát úplne odstráni problémy spomenuté v predchádzajúcej časti.

Pri modernizácii je potrebné aby vymenené časti už vyhovovali novým európskym predpisom, ktoré platia aj u nás pre novo namontované výťahy viac ako dvadsať rokov. V prípade, že vykonáva modernizáciu výťahu naša firma , je samozrejmosťou, že zákazník dostane všetky informácie o namontovaných prvkoch a postupe modernizácie ako aj informáciu čo výmenou jednotlivých častí dosiahne. Je potrebné aby namontované diely boli plne kompatibilné s časťami, ktoré budú montované v neskorších fázach modernizácie, preto je dobré aby modernizáciu vykonávala firma, ktorá zvládne aj rozsiahle a zložité časti modernizácie.


Prečo modernizovať výťah?

Medzi najdôležitejšie dôvody prečo je potrebné tieto výťahy modernizovať zaraďujeme tieto:


Čo je najčastejším dôvodom modernizovania?

 • Nebezpečné prvky70%
 • Vysoká hlučnosť62%
 • Malá prepravná kapacita45%
 • Vyššia spotreba elektrickej energie38%
 • Vysoká poruchovosť60%
 • Nesúlad výťahu s novými normami15%

Zavolajte nám pre bezplatnú analýzu stavu Vášho výťahu

Bezplatná analýza