Vozte sa bezpečnejšie a pohodlnejšie aj Vy

Naša spoločnosť sa špecializuje na výmenu výťahov v už existujúcich bytových domoch, ktoré sú po ich životnosti. V prípade výmeny výťahu Vám vymeníme všetky komponenty od šachtových dverí, cez vodidlá, stroj a elektroniku až po kabínu, pričom výťahy Vám odovzdáme na kľúč tak aby ste ich mohli hneď užívať.


Výhody nového výťahu:
 • Vyššia spoľahlivosť
 • Väčšia nosnosť
 • Väčšia prepravná kapacita
 • Vyššia rýchlosť výťahu
 • Vyššia bezpečnosť osôb
 • Nižšia hlučnosť
 • Nižšia spotreba elektrickej energie
 • Krajší vzhľad , ktorý zvýši hodnotu bytového domu
 • Zvýšenie komfortu obyvateľov a návštevníkov bytového domu
Rekonštrukcia výťahu na kľúč obsahuje:
 • Kompletné dodanie komponentov
 • Dopravu na miesto určenia
 • Demontáž pôvodného výťahu
 • Stavebné práce súvisiace s výmenou
 • Montáž nového výťahu
 • Obmurovanie okolo šachtových dverí
 • Kompletná dokumentácia výťahu
 • Skúška výťahu akreditovanou skúšobňou TUV
 • Ekologickú likvidáciu odpadov

Jednotlivé etapy modernizácie

 • 1.etapaVýmena riadenia a elektroinštalácie
  Výmena riadenia v strojovni výťahu. Demontovanie a výmena elektroinštalácie vo výťahovej šachte. Výmena privolávačov a kabínového tabla
 • 2.etapaVýmena motora
  V tejto fáze je možnosť si vybrať z inštalácie nového motora alebo rekonštrukcie starého. Vzhľadom na stav a životnosť starých výťahov, uprednostňujeme inštaláciu nového motora
 • 3.etapaVýmena šachtových dverí
  Montáž nových šachtových dverí, ktoré vyhovujú Európskym normám. V tejto etape je možná modernizácia pôvodných dverí alebo kompletná výmena šachtových dverí výťahu.
 • 4.etapaVýmena kabíny a príslušenstva
  V tejto a zároveň poslednej etape sa vymení kabína za novú s novými kabínovými dverami a ostatnými komponentami ako sú vodidlá protiváhy protiváha a iné komponenty. Celý výťah sa zosúladí s novou normou.

Prečo modernizovať a aké prvky použiť pri modernizácií

Modernizácia prinesie zlepšenie predchádzajúceho stavu výťahu a častokrát úplne odstráni problémy spomenuté v predchádzajúcej časti.

Pri modernizácii je potrebné aby vymenené časti už vyhovovali novým európskym predpisom, ktoré platia aj u nás pre novo namontované výťahy viac ako dvadsať rokov. V prípade, že vykonáva modernizáciu výťahu naša firma , je samozrejmosťou, že zákazník dostane všetky informácie o namontovaných prvkoch a postupe modernizácie ako aj informáciu čo výmenou jednotlivých častí dosiahne. Je potrebné aby namontované diely boli plne kompatibilné s časťami, ktoré budú montované v neskorších fázach modernizácie, preto je dobré aby modernizáciu vykonávala firma, ktorá zvládne aj rozsiahle a zložité časti modernizácie.


Prečo modernizovať výťah?

Medzi najdôležitejšie dôvody prečo je potrebné tieto výťahy modernizovať zaraďujeme tieto:


Čo je najčastejším dôvodom modernizovania?

 • Nebezpečné prvky70%
 • Vysoká hlučnosť62%
 • Malá prepravná kapacita45%
 • Vyššia spotreba elektrickej energie38%
 • Vysoká poruchovosť60%
 • Nesúlad výťahu s novými normami15%

Oslovte nás, radi vám pripravíme ponuku na mieru.

Kontaktujte nás