Strategické smerovanie spoločnosti TREVA, s.r.o.

V dnešnom neustále sa meniacom prostredí je nevyhnutné stanovenie priorít, cieľov a uvedomenie si hodnoty. Spoločnosť Treva chce svojím zákazníkom neustále prinášať kvalitné a spoľahlivé služby, ktoré im zabezpečia maximálnu spokojnosť, bezpečnosť a komfort pri preprave výťahom.

 Zamestnanci

Naši zamestnanci sú najdôležitejší článok firmy a preto im zabezpečujeme odbornosť a kvalifikáciu, rozvýjame ich schopnosti a talent, snažíme sa im zabezpečiť maximálne vhodné pracovné podmienky a prostredie. Firma komunikuje a zaobchádza so zamestnancami férovo a rešpektuje ich jedinečnosť a unikátnosť. Prinášame im to najlepšie čo vieme, aby mohli oni pirniesť to najlepšie Vám - naším zákazníkom.
Prostredníctvom našich kvalifikovaných zamestnancov a okamžitej dostupnosti množstva náhradných dieľov skladom sme schopný rýchlo reagovať na nečakané problémy.

 Bezpečnosť

Bezpečnosť je pri našej práci na prvom mieste. Poskytujeme prepravu množstvu ľudí a musíme im preto zaistiť čo najbezpečnejšie podmienky. Všetky úlohy a úkony pri naších službách musia spĺňať maximálne bezpečnostné opatrenia, aby sme predišli akýmkoľvek nepríjemnostiam.
Udržovať bezpečnosť v maximálnej miere sa snažíme aj prostredníctvom školení zamestnancov a pravidelnými kontrolami.

 Kvalita

Kvalita je jednou z našich hlavných predností pri poskytovaní služieb. Kvalitu môžeme definovať ako spokojnosť zákazníka so službou alebo produktom a splnenie alebo prekročenie jeho očakávaní. My sa preto vždy snažíme prekročiť zákazníkové očakávania a ponúknuť niečo viac.
Úroveň a kvalitu poskytovania našich služieb pravidelne kontrolujeme a prostredníctvom školení zamestnancov sa snažíme prinášať spoľahlivé služby.

tuvsud_logo_small
tisr_logo

 

certifikat_tuv_treva