Udržateľné obaly

Ochrana životného prostredia sa stáva prioritou v mnohých oblastiach podnikania. Aj nás trápi osud našej planéty a hľadáme spôsoby, ako môžeme prispieť k zníženiu ekologickej záťaže. Čoraz častejšie sa stretávame s udržateľnými alternatívami obalov, preto jedným z najlepších krokov, kde sme mohli začať odpad vyprodukovaný pri inštaláciách výťahov znižovať, bolo práve znížiť množstvo odpadu pri balení. Samozrejme, v maximálnej možnej miere triedime a separujeme, chceli sme však aby sa obaly od komponentov dali znovu zhodnotiť. Aby boli tzv. UDRŽATEĽNÉ a to aj vo chvíli, kedy už prestali plniť svoju funkciu.

Obal by mal výrobok chrániť, malo by sa s ním dobre manipulovať a predovšetkým by mal čo najmenej zaťažiť životné prostredie. Stanovili sme si priority – obal mal byť navrhnutý tak, aby ho bolo možné opakovane použiť a mal by byť z obnoviteľných materiálov. Súčasťou našej snahy, bola dohoda s dodávateľmi, s ktorými sme minimalizovali množstvo obalového materiálu.

Výsledkom je, že všetky komponenty našich výťahov balíme do drevených obalov.

Najviac nás teší, že sa dreveným obalom z našich výťahov podarilo nájsť dokonalé využitie vo viacerých miestach v Bratislave. Aké ? Robia radosť dospelým aj deťom ako vyvýšené záhony v záhradkách či komunitných záhradách v Petržalke. Komunitná záhrada je priestor na relax, zdravý pohyb a smeruje k rozvoju spoločenského priestoru, sme veľmi radi, že sa môžeme podieľať na šetrení prírody, nášho zdravia ale aj peňazí. Dúfame, že bylinky, jahôdky či zeleninka z drevených záhonov poteší mnoho detí a dospelých.

 

zdroj fotografií FB: @zahradadvory