Odbornosť, kvalita a flexibilita

Ako jedna z najväčších firiem v odbore, venujeme veľkú pozornosť rozsahu a kvalite servisu. Naši pracovníci sú vedení ku kvalitne vykonávanému servisu. Kvalitu vykonávaného servisu pravidelne kontrolujeme a taktiež pravidelne servisných pracovníkov školíme. Vzhľadom na jedinečnú koncepciu nášho servisu vieme poskytnúť servis najvyššej kvality a taktiež veľmi rýchly nástup na poruchu výťahu.

Naša vyprosťovacia služba je Vám k dispozicií 24 hodín denne 7 dní v týždni. Príchod na vyprostenie z výťahu je do 30 minút od nahlásenia a príchod na poruchu výťahu je do 120 minút od nahlásenia. Zvyčajne sú naši pracovníci na poruche aj skôr.

Servisujeme všetky typy výťahov

Vykonávame servis výťahov všetkých typov a nosností ako sú trakčné, hydraulické, osobné aj nákladné výťahy.
V prípade ,že sa súčiastka už nedá opraviť máme náhradný diel skladom a vieme ho okamžite vymeniť.


Rozsah servisu

Náš servis je koncipovaný tak aby paušálny poplatok zahŕňal čo najväčší rozsah prác a tak aby mal užívateľ čo najmenej starostí s prevádzkou výťahu. Samozrejme v prípade záujmu sme schopní rozsah zmluvy upraviť podľa vášho priania.

 • Servis výťahu
 • Mazanie výťahu
 • Odborné (revízne) prehliadky- v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. (raz za tri mesiace)
 • Vyprosťovanie osôb

Servis výťahu

Náš servis zahŕňa nasledujúci rozsah prác a činností

STROJ
 • nastavenie brzdy
 • kontrola dotiahnutia kontaktov
 • dotiahnutie spojov
 • nastavenie brzdového magnetu

ROZVÁDZAČ A ELEKTROINŠTALÁCIA STROJOVNE
 • oprava kontaktov vodičov a prístrojových svoriek
 • nastavenia prístrojov
 • odstraňovanie porúch nevyžadujúcich materiál
 • nastavenia parametrov výťahu
 • kontrola a nastavenie rýchlostného regulátora
 • nastavenie parametrov frekvenčného meniča

ELEKTROINŠTALÁCIA A ZARIADENIA V ŠACHTE
 • nastavenie snímačov
 • nastavenie koncových vypínačov
 • nastavenie spínača obmedzovača rýchlosti
 • oprava kontaktov vodičových svoriek
 • nastavenie závažia rýchlostného regulátora
 • upevnenie nárazníkov

LANÁ
 • oprava upevnenia lana
 • rovnomerné napnutie nosných prostriedkov
 • kontrola uchytenia závesných šroubov
 • nastavenie nosných lán

KABÍNA A RÁM KABÍNY
 • dotiahnutie spojov
 • nastavenie spínačov
 • nastavenie vodiacich čeľustí
 • nastavenie kabínových dverí
 • nastavenie závesu rámu kabíny

ŠACHTOVÉ DVERE
 • nastavenie mechanizmu šachtových dverí
 • nastavenie krídel dverí
 • Nastavenie zatvárania a otvárania šachtových dverí
 • Nastavenie kontaktov šachtových dverí

ŠACHTA
 • vyčistenie priehlbne šachty od prevádzkového odpadu
 • vizuálna kontrola výťahovej šachty


Oslovte nás, radi vám pripravíme ponuku na mieru.

Kontaktujte nás