Námestie 1. mája 5, Hotel Tatra

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2021.

Výmena výťahuBratislava, Staré Mesto, Námestie 1. mája 5