Výmena výťahov – Bratislava-Nové Mesto,
Odbojárov 4, 6, 8

Odbojárov 4, 6, 8

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

Výmena výťahovBratislava, Nové Mesto, Odbojárov 4, 6, 8