Medveďovej 32

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

HodnotenieHodnotenie na túto realizáciu nájdete na Výmena výťahu – Medveďovej 32