Výmena výťahov – Bratislava-Nové Mesto,
J.C.Hronského 16, 18, 20

J.C.Hronského 16, 18, 20

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

Výmena výťahovBratislava, Nové Mesto, J.C.Hronského 16, 18, 20