Rovniankova 14

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2022.