Bellova 11-13

Kompletná výmena výťahov a výťahových šácht bola realizovaná v roku 2021.

Výmena výťahov – Liptovský Mikuláš, Bellova 11-13