Františkánske námestie 11,Galéria mesta Bratislavy

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2021.

Výmena výťahuBratislava, Staré Mesto, Františkánske námestie 11