Výmena výťahov – Bratislava-Petržalka,
Vígľašská 2-6

Vígľašská 2-6

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2019.

Výmena výťahovBratislava, Petržalka, Vígľašská 2-6