Výmena výťahov – Bratislava-Petržalka,
Hálova 12-14

Hálova 12-14

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2019.