Hálova 12-14

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2019.