Černyševského 29, 31, 33

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

Výmena výťahovBratislava, Petržalka, Černyševského 29, 31, 33