Výmena výťahov – Bratislava-Petržalka,
Bohrova 7

Bohrova 7

Modernizácia výťahov bola realizovaná v roku 2020.