Bohrova 7

Modernizácia výťahov bola realizovaná v roku 2020.