Iljušinova 14

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2019.