Karloveská

Výmena komplet výťahov prebehla v roku 1994 . Výťahy premávajú bezproblémovo do dnešného dňa bez väčších investicií.

 • Rok realizácie:

   1994

 • Realizátor:

   Treva s.r.o.

 • Typ realizácie:

   Kompletná výmena

 • Výhody:

    Výťah ,ktorý premáva po 26 rokoch prevádzky !!!
    Bezporuchový chod výťahu
    Stále vynikajúci vzhľad kabíny
    Precíznosť vyhotovenia výťahu