Pracovník inštaluje solárny fotovoltaický článok na strechu budovy

Výťah na solárny pohon

Ako popredný výrobca výťahov na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami sa zaoberáme aj výskumom a vývojom v oblasti montovania, modernizácie a servisu výťahov, ako aj úsporou elektrickej energie pre výťahovú technológiu. Preto ako prvá firma na Slovensku vyvíjame pre Vás výťah na solárnu elektrickú energiu. Vďaka vysokoúčinnému bez prevodovému stroju spotrebuje výťah relatívne málo elektrickej energie.
Výťah bude vybavený komponentmi, ktoré eliminujú spotrebu takmer na minimum. O nižšie nároky na elektrickú energiu sa postarajú napríklad riadiaca elektronika výťahu a výťahový stroj s najmodernejšou bez prevodovou technológiou.

Energia bez platenia

V spoločnosti TREVA sa zaoberáme výskumom a úsporou energie. Preto vyvíjame výťah ,ktorý Vám môže ušetriť ročne až 40 % elektrickej energie v porovnaní s konvenčnými typmi výťahov. Výťah môže byť prevádzkovaný na solárnu energiu aj na energiu zo siete alebo môže byť napájaný obidvoma zdrojmi. V závislosti na konfigurácii a dostupnosti slnečného svetla je možná aj plne solárna prevádzka.

Značné výhody

Strešné solárne panely na pohon výťahu sú dimenzované podľa predpokladanej úrovne prevádzky danej budovy a plne postačujú pre napájanie výťahu aj počas dlhších období slabého slnečného svitu. Energia zachytená strešnými solárnymi panelmi môže byť použitá okamžite, môže byť uložená do batérií alebo ju možno dokonca predávať do siete či využiť na osvetlenie nebytových priestorov akými sú napríklad chodby a pivnice.

Nezávislosť na sieti

Solárny výťah má jedinečnú výhodu oproti klasickým výťahom, ktoré zažívajú časté výpadky elektrickej energie. Čerpanie solárnej energie zo solárnych článkov umiestnených na streche budovy, zabezpečuje kontinuitu prevádzky a minimalizuje riziko uviaznutia cestujúcich vo výťahu.

 

Uvedenie na trh v roku 2015

Vývoj takéhoto výťahu je jedinečný a tešíme sa na jeho prvé spustenie. Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky prvého výťahu je v polovici roka 2015.

TREVA výťahy | Najlepšie výťahy na Slovensku
TREVA výťahy | Najlepšie výťahy na Slovensku
Spoločnosť Treva vykonáva servis, revízie a montáže výťahov už dvadsať rokov a počas celého tohto obdobia patríme medzi popredných dodávateľov týchto služieb. Snažime sa presadzovať kvalitu našich služieb, spoľahlivosť a dostupnú cenu.