Znievska 44

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2020.