Znievska 17-19

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2019.