Výmena výťahov – Bratislava-Petržalka,
Tupolevova 24

Tupolevova 24

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.