Tupolevova 24

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.