Výmena výťahov – Bratislava-Petržalka,
Tematínska 2

Tematínska 2

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.