Švabinského 2, 4, 6

Výmena výťahov bola realizovaná v roku 2020.

Výmena výťahovBratislava, Petržalka, Švabinského 2, 4, 6