Romanova 28

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2019.