Lachova 37

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2020.