Výmena výťahov – Bratislava-Petržalka,
Lachova 37

Lachova 37

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2020.