Lachova 18-20

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2019.