Výmena výťahov – Bratislava-Petržalka,
Lachova 18-20

Lachova 18-20

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2019.