Výmena výťahu – Bratislava-Petržalka,
Iljušinova 14

Iljušinova 14

Výmena výťahu bola realizovaná v roku 2019.