Výmena technického výťahu – Bratislava-Nové Mesto,
Kamzík

Televízna veža

Kompletná výmena  výťahu prebehla v roku 2014. Výťah je v súlade s splatnými európskymi normami.