vyhody_monitoringu_trevavytahy

Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku poskytujeme web monitoring pre vaše výťahy.

Na začiatok sa danému správcovi či zástupcovi vlastníkov alebo inej poverenej osobe, vytvorí samostatné konto na prihlasovanie do webového rozhrania monitorovania výťahu. Na danej stránke si potom vie sledovať počty jázd jednotlivých výťahov, na ktoré poschodia jazdí najčastejšie, kde nie je až tak využívaný a pod. Môžete si pozrieť všetky poruchy, ktoré na výťahoch nastali. V programe je uvedený presný zoznam chýb aby zákazník vedel nie len, že výťah bol v poruche, ale aj o akú konkrétnu poruchu sa jednalo a kedy bola odstránená (aj, keď nie je doma vie si skontrolovať ako rýchlo prišli technici na poruchu).

Do budúcna sa už vyvíja aj možnosť aby si zákazník vedel sledovať aj spotrebu elektrickej energie výťahu. Taktiež sa pripravuje funkcia pomocou ktorej sa bude dať nastaviť presne v akom časovom úseku výťah nebude jazdiť do niektorých staníc (využitie napr. úspora  el. energie, odstavenie poschodia kvôli pokladaniu novej podlahy na chodbe a pod.).

TREVA výťahy | Najlepšie výťahy na Slovensku
TREVA výťahy | Najlepšie výťahy na Slovensku
Spoločnosť Treva vykonáva servis, revízie a montáže výťahov už dvadsať rokov a počas celého tohto obdobia patríme medzi popredných dodávateľov týchto služieb. Snažime sa presadzovať kvalitu našich služieb, spoľahlivosť a dostupnú cenu.