Kamzík titulok

Od decembra minulého roka premávajú v najvyššej budove Bratislavy na Televíznej veži Kamzík dva nové výťahy od spoločnosti Treva. Naša spoločnosť dostala v roku 2014 príležitosť realizovať výmenu týchto výťahov, keď dokázala uspieť v konkurencii veľkých nadnárodných spoločností. Už toto víťazstvo v súťaži o dodávateľa na nové výťahy, ukázalo našu konkurencieschopnosť ,a veľkú flexibilitu vyrovnať sa s náročnými podmienkami súťaže vyplývajúcimi zo zložitého technického riešenia projektu.

Jednou zo základných požiadaviek zadávateľa Towercom bolo zväčšenie kabíny výťahu, ktorý slúži pre zamestnancov Televíznej veže, ako aj pre potreby partnerov a zákazníkov spoločnosti Towercom. To znamenalo skĺbenie optimálneho technického riešenia so zreteľom na dizajn výťahu, ktorý mal byť nadčasový a zároveň elegantný nielen z vnútra kabíny, ale aj v okolí nástupíšť.

Ako jediná spoločnosť sme dokázali zabezpečiť zväčšenie výťahu z pôvodného rozmeru 1 310 x 1 400mm na rozmer 1 340 x 1 660mm, čím sme zároveň zvýšili nosnosť z 800kg na 1 000kg. Zväčšeniu v praxi predchádzalo vypracovanie podrobného konštrukčného projektu, v ktorom sme museli brať do úvahy mnohé faktory, ako napríklad pohyby samotnej veže, vysokú vlhkosť v šachte, rýchlosť výťahu min. 2,5 m/s a ďalšie, ktoré sa pri typických montážach výťahov nevyskytujú.

Výťah má zdvih 90,63m, čo je 4-krát viac ako majú bežné výťahy v 9-poschodových bytových domoch. Výmenu výťahu bolo treba aj napriek zložitosti technologického riešenia vykonať v čo najkratšom čase, keďže výťah slúži pre desiatky zamestnancov, ktorí pracujú v najvyšších poschodiach televíznej veže, a jeho odstavením by sa skomplikovala ich preprava na pracovisko. Pri všetkých týchto okolnostiach, ktoré sprevádzali montáž, bolo nutné dodržiavanie nadštandardných bezpečnostných opatrení, aby sme minimalizovali všetky bezpečnostné riziká ohrozujúce život a zdravie našich zamestnancov. Pri takto náročnom projekte sme nemohli podceniť žiaden detail. Použili sme materiály najvyššej kvality od strojov nemeckej spoločnosti Ziehl –Abegg, cez špeciálne vodiace čeľuste taktiež nemeckej výroby, mramor na steny kabíny a vonkajšie nástupištia, až po elektroniku vyhotovenú na mieru projektu od spoločnosti Beta Control s diaľkovým monitoringom pre sledovanie zmien na výťahoch.

Okrem výťahu, ktorý slúži väčšine zamestnancov pracujúcich v Televíznej veži Kamzík, sme tu realizovali ešte jeden výťah, vyhradený pre technikov, ktorí majú na starosti údržbu vysielačov na budove. Technologické riešenie tohto výťahu bolo ešte komplikovanejšie, pretože jeho prvá stanica sa nachádza vo výške až 100 metrov od prízemia televíznej veže a dopravný zdvih o ďalších 80 metrov (čo znamená, že výťah končí tesne pod vrcholom veže). Za povšimnutie stojí fakt, že od prvej po poslednú stanicu nevedie paralelne žiadne schodisko, iba 80 metrov dlhý rebrík. To bol tiež jeden z významných faktorov, ktorý sme museli vziať do úvahy, ak sme chceli ukončiť montáž výťahu v optimálnom čase. Úspešná realizácia a náročnosť výmeny výťahov v Televíznej veži Kamzík je dôkazom toho, že aj slovenská spoločnosť sa dokáže vyrovnať, či dokonca predčiť, veľké nadnárodné spoločnosti. Základom úspechu je poctivá príprava, použitie špičkovej technológie a v neposlednom rade nepodcenenie žiadneho, viac či menej významného faktora ovplyvňujúceho práce na výťahoch. To všetko sme v našej spoločnosti dokázali skĺbiť – výsledkom je spokojnosť nášho zákazníka, ktorá je pre nás prvoradá!

TREVA výťahy
TREVA výťahy
Spoločnosť Treva vykonáva servis, revízie a montáže výťahov už dvadsať rokov a počas celého tohto obdobia patríme medzi popredných dodávateľov týchto služieb. Snažime sa presadzovať kvalitu našich služieb, spoľahlivosť a dostupnú cenu.